Kursi jūrniekiem

Jūrnieku mācību kursu programmas

Programma
Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss. A-V/1-2-1
Basic training for liquefied gas tanker cargo operations.
Kursu ilgums 43 stundas
Programma
Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss. A-V/1-2-2
Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations.
Kursu ilgums 60 stundas
Programma
Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām. A-VI/6-1, A-VI/6-2
Security training for seafarers with designated security duties. (IMO Model Course 3.26)
Kursu ilgums 11 stundas
Programma
Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss. A-V/1-1-1
Basic training for oil and chemical tanker cargo operations.
Kursu ilgums 49 stundas
Programma
Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības kurss. A-V/1-1-2
Advanced training for oil tanker cargo operations.
Kursu ilgums 60 stundas
Programma
Higiēnas prasības uz kuģiem.
Hygiene requirements on board ships (According to the Reg. 3.2 of MLC, 2006)
Kursu ilgums 9 stundas

kursi jurniekiem (6)kursi jurniekiem (2)