Par mums

LIBAU mācību centrs jūrnieku mācību kursu programmas

Mācību centrs “LIBAU MĀCĪBU CENTRS” piedāvā jūrnieku mācību kursus, kas paredzēti saskaņā ar STCW konvencijas prasībām par jūrnieku kvalifikāciju.

Programmas saskaņotas ar Latvijas Jūrnieku reģistru un sertificētas LR Satiksmes ministrijā.

Mācību centrs arī realizē divas licencētas profesionālās tālākizglītības programmas, pēc attiecīgās programmas pabeigšanas tiek piešķirta kvalifikācija “Kuģu motorists” vai “Kuģu matrozis”.

Programmu īstenošanai mācību centrs izmanto labiekārtotas mācību telpas, ka arī darbnīcas praktiskajām nodarbībām.

Nodarbības mācību centrā vada sertificēti instruktori ar darba pieredzi jūrā.

Учебный центр «LIBAU MĀCĪBU CENTRS» предлагает курсы подготовки моряков, которые предусмотрены требованиями Международной конвенции STCW.

Программы согласованы с Латвийским регистром моряков и сертифицированы Министерством сообщения Латвийской республики.

Учебный центр также реализует две лицензированные программы профессионального образования, по окончании которых присваевается квалификация «Судовой моторист» или «Судовой матрос».

Для реализации программ учебный центр использует оборудованные учебные классы, а также мастерские и тренировочный полигон для практических занятий.

Занятия в учебном центре проводят сертифицированные инструкторы с опытом работы в море.

LIBAU mācību centrs jūrnieku mācību kursu programmas STCW

Atzītie mācību centri un mācību kursu programmas