Tālākizglītība jūrniekiem

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Izglītības programmas nosaukums Kvalifikācija Apmācības ilgums Uzņemšanas prasības
Profesionālā tālākizglītības programma

“Jūras transports”

(20T 525 061)

Kuģu matrozis 3 mēneši
  • Vecums – ne mazāk kā 18 gadi;
  • Pamatizglītība;
  • Medicīniskā izziņa (jūrnieku komisija)
Profesionālā tālākizglītības programma

“Kuģu mehānika”

(20T 525 021)

Kuģu motorists 3,5 mēneši

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „LIBAU MĀCĪBU CENTRS” uzņemšanas noteikumi profesionālās tālākizglītības programmās (PDF).

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „LIBAU MĀCĪBU CENTRS” 2016. gada pašvērtējums akreditācijai (PDF).

tālākizglītība jūrniekiem